Vakgebieden

Op de KBS De Pionier geven we les met b​ehulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen wij ons de vraag: "Ziet het materiaal er aantrekkelijk uit en komen kinderen die extra moeilijk werk aankunnen of kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben goed aan hun trekken?" ​De meeste methoden worden aangeschaft in samenwerking met de andere scholen binnen het complex. We gebruiken o.a. de volgende methodes:

* Wereld in getallen (rekenen)
* Staal (taal) 
* Staal (spelling)
* Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen groep 3)
* Timboektoe (technisch lezen)
* Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
* Blits (studievaardigheden)
* Meander (aardrijkskunde)
* Brandaan (geschiedenis)
* Naut (biologie/natuurkunde/techniek)
* De Vreedzame school (sociaal-emotionele ontwikkeling)
* Hemel en aarde​ (catechese)


In de kleutergroepen wordt gewerkt met Kleuterplein​ en de voorloper van Wereld in getallen.

 
​​