KBS de Pionier heeft een positief schoolklimaat

Aanpak

​​​KBS De Pionier probeert een schoolklimaat te scheppen voor 't team en leerlingen waarbij acceptatie, respect en vertrouwen voorop staan. Hierdoor bewaken wij negatieve vormen, die niet geaccepteerd zijn in onze maatschappij zoals pestgedrag, tot een minimum.

Onze leerkrachten werken aan positieve groepsvorming. Bij signalering van pestgedrag voeren wij gesprekken met de gepeste, de pester(s) en eventueel met de groep. Wij informeren onmiddellijk de ouders. Mocht praten niet tot een goed resultaat leiden, schromen wij niet om tot sancties over te gaan. Elk jaar spreken wij met de bovenbouwgroepen een aantal regels door en zetten deze op papier, die dan ondertekend worden door leerkracht én kinderen.

Onze omgangsregels:

​- Ga met een ander om zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat
- Anders zijn is leuk
- Gezellig met zijn allen
- Wat van jou is, is van jou, wat van mij is, is van mij
- Lachen doe je om een grap. Lachen is leuk, maar niet om een ander
- We zijn zuinig op eigen en andermans spullen