Groep 8 Eva

​​​​In het laatste jaar va​n de basisschool ronden wij natuurlijk allerlei zaken uit de methoden af en herhalen wij veel leerstof uit voorgaande leerjaren. De kinderen krijgen huiswerk, leerwerk, kringvoorbereiding, werkstuk maken en andere korte opdrachten mee naar huis en leren zo hun werk te plannen.

Engels neemt een belangrijke plek in bij ons op school en we zullen daar dus ook regelmatig mee oefenen. 

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school is het werken met mediatoren. De kinderen van groep 7 en 8 hebben kunnen solliciteren naar de functie van mediator. Na een korte cursus hebben deze kinderen de taak om tijdens het buitenspelen aanspreekbaar te zijn voor andere kinderen en samen met deze kinderen een oplossing te zoeken voor een mogelijk conflict. Uit ervaring weten wij, dat dit goed ​blijkt te werken. De klassenleerkracht en/of directeur kan meehelpen in dit proces. Verder spelen kamp, eindmusical en de advisering voor het Voortgezet Onderwijs een grote rol in groep 8. Veel oud-leerlingen praten bij terugkomst nog over deze drie belangrijke en vaak leuke onderdelen.​

Een aantal jaren geleden zijn wij in de bovenbouw gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en voor het onderdeel studievaardigheden (Blits). Actuele onderwerpen en erg aansprekend. De kinderen kunnen thuis oefenen en de leerkracht kan de resultaten inzien op de computer. Vragen en/of probleempjes kunnen zo meteen doorgesproken worden in de klas. Een groep waarin dus veel gebeurt en waar de leerlingen hun basisschool​periode op een prettige, gezellige en verantwoorde manier kunnen afsluiten. 

​juf Eva​